Register Juridik & Data KB
Ett företag inom juridik & data
Välkommen
Webbhotell
Domännamn
Beställ
Företagets grundidé och policy
Kontakt
2011-07-27 Allmänna villkor för generiska toppdomännamn
2011-04-14 Ny epostserver
2011-01-17 Ändrade villkor för .se
2010-12-22 God Jul och Gott nytt år
2011-01-17 Ändrade villkor för .se

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) administrerar den svenska
toppdomänen .se. .SE har nu ändrat sina avtalsvillkor för .se-domäner
och vi informerar därför om de nya avtalsvillkoren som gäller dig med
ett domännamn som slutar på .se.

.SE inför uppdaterade avtalsvillkor (Registreringsvillkor gällande för
toppdomänen .se fr.o.m. 15 februari 2011) i syfte att förenkla och
förtydliga regelverket. De nya Registreringsvillkoren innehåller bl.a.
nya skrivningar om det alternativa tvistlösningsförfarandet (punkt 7)
samt förtydliganden i punkt 9, behandling av personuppgifter.
De uppdaterade Registreringsvillkoren gäller fr.o.m. den 15 februari
2011 för samtliga registrerade domännamn under toppdomänen .se.
Du hittar de nya Registreringsvillkoren på .SE:s webbplats
http://www.iis.se/domaner.

Om du har frågor om de nya Registreringsvillkoren kan du skicka dessa
till info@iis.se.

Med vänlig hälsning
.SE Registry


VälkommenWebbhotellDomännamnBeställFöretagets grundidé och policyKontakt