Register Juridik & Data KB
Ett företag inom juridik & data
Välkommen
Webbhotell
Domännamn
Beställ
Företagets grundidé och policy
Kontakt
Företagets grundidé och policy

Register Juridik & Data's grundidé är att erbjuda högkvalitativa tjänster inom webbhotell och domännamn till konkurrenskraftiga priser.

Vi försöker att våra tydliga med vår information såsom prisuppgifter, avtalsvillkor och tjänstens innehåll. Vår support ska på ett för kunden så smidigt sätt som möjligt ta hand om ärenden. Vi försöker att undvika telefonköer och tidskrävande ärendehanteringssystem. Skulle vi inte kunna ta emot ett samtal kan vi ringa tillbaka för att undvika väntan i telefonkö.

Vi kan bistå med juridisk rådgivning avseende domännamn och kan bl.a. hjälpa till vid eventuell tvistlösning, köp av domännamn m.m.

Vi försöker ej lova någonting vi ej kan hålla. Vi tycker att det är missledande att erbjuda en driftsgaranti på 100% om det ej är förenat med ett kännbart vite. Istället väljer vi att kortfattat berätta på vilket sätt vi sköter driften såsom den f.n. ser ut.


Brandvägg
Märkesservrar med speglade hårddiskar
Serverhall med brandsläckningssystem, batteribackup och inbrottsskydd med larm
Dieselbackup vid eventuella långvariga strömavbrott
Dubbla fiberanslutningar till serverhallen
Varje server får enbart de mest nödvändiga applikationerna installerade för att säkerställa driften
Förhållandevis få kunder delar på samma fysiska server för att öka varje kunds individuella prestanda och driftsäkerhet
Varje server har en huvudansvarig drifttekniker för att drift och underhåll ej skall "falla mellan stolarna"


Sammanfattningsvis är vår ambition att erbjuda bra support, god driftsäkerhet samt effektiva och användbara tjänster.


VälkommenWebbhotellDomännamnBeställFöretagets grundidé och policyKontakt